ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์แจ้งเตือน Laser Jammer กับ Radar Detector

Laser Jammer เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกรถ ติดขนานกับป้ายทะเบียนรถมากที่สุดทำให้สามารถรับรู้ถึงสัญญาณที่เจ้าหน้าที่ยิงสัญญาณได้รวดเร็วและแม่นยำมากที่สุด ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะทำการยิงสัญญาณมาบริเวณด้านหน้ารถยนต์เน้นบริเวณด้านป้ายทะเบียนรถเป็นอันดับแรก แต่อุปกรณ์ Laser Jammer ไม่สามารถรับคลื่นเรดาร์ได้ (ในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีการใช้เลเซอร์มากขึ้น) ส่วน Radar / Laser Detector อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งไว้ด้านหน้ากระจกรถ โดยสามารถรับรู้ได้ทั้งระบบ ปืนเลเซอร์ และ เครื่องเรดาร์ แต่หากถูกปืนเลเซอร์ที่ใช้บุคคลบังคับ จะไม่สามารถเตือนได้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่จะไม่เลือกยิงในระยะไกลแล้ว กระจกหน้ารถก็เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกมาจะเลี่ยงการยิงตำแหน่งนี้เพราะกระจกหน้ารถทำมุมเอียงไม่สามารถให้แสงเดินทางกลับเข้าตัวปืนยิงได้

วิธีสังเกต เมื่อคุณได้รับใบสั่ง ให้ไปชำระค่าปรับ หากคุณสงสัยว่าถูกตรวจจับด้วยเครื่องมือหรือปืนชนิดใด ให้สังเกตดังต่อไปนี้

           วิธีที่ 1 จดหมายที่ส่ง รูปถ่ายหน้ารถจะไม่มีเป้า

 

 

ตัวอย่าง ใบสั่งที่ถูกยิงจาก Radar

 

           วิธีที่ 2 จดหมายที่ส่ง รูปถ่ายหน้ารถจะมีเป้า จุดสีแดง หรือ มีตัวเลขความเร็วบ่งบอกชัดเจน

 

 

ตัวอย่าง ใบสั่งที่ถูกยิงจาก Laser

 

 

นี้คือหลักการดูใบสั่งจับความเร็วที่ส่งมาให้ที่บ้าน สัญลักษณ์หรือตำแหน่งการยิงอาจผิดจากรูปตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละยี่ห้อ

 

ปืนเลเซอร์

 

 

 

                                                                               รูปปืนยิง Laser ชนิดต่างๆ                                           รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

เครื่องยิง Radar

 

                                                                               กล้องตรวจจับ Radar                                                  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก