ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

 

หมวด >> Laser

Laser Jammer

Laser Jammer เครื่องต่อต้านความเร็ว ทำงานโดยปล่อยสัญญาณแสง Laser เมื่อตรวจพบ ปืน Laser ที่ตำรวจยิงเข้ามา อุปกรณ์จะส่งสัญญาณต้านกลับเพื่อรบกวนการทำงาน ในชุดประกอบด้วย หน้าจอแสดงผล , ตัวส่งสัญญาณกล่องควบคุมไฟเลี้ยง , ตัวรับสัญญาณ (หัวรบ)

 

     ขนาดอุปกรณ์มีความกระทัดรัด ยากต่อการสังเกตุเห็น

     ติดตั้งอุปกรณ์ง่าย ไม่ต้องเจาะ ใช้เวลาการติดตั้ง 30-45 นาที

     ป้องกันปืนเลเซอร์ได้ทุกชนิด ที่มีใช้งานทั่วโลก

     ประมวณผลสัญญาณด้วยระบบดิจิตอล CPU กับหัวรบอยู่ในชุดเดียวกัน

      ออโต้เช็คอินเพื่อเตรียมความพร้อมของหัวรบแบบ RF Wireless

     ออโต้พาวเวอร์ออน เปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อสตาร์เครื่องยนต์

 

 

                                      หน้าจอแสดงผล                                                                  ตัวส่งสัญญาณกล่องควบคุมไฟเลี้ยง

 

                                     ตัวรับสัญญาณ(หัวรบ)

 

 

- Radar/Laser Detector ทำหน้าที่ร้องเตือนให้ชะลอรถเท่านั้น รับสัญญาณประมาณ 500 เมตรคับ

- Laser Jammer รับสัญญาณ Laser เท่านั้น อุปกรณ์ร้องเตือนไม่ต้องชะลอรถขับผ่านไปได้เลย

 

 

ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ขับขี่เกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด ผู้ใช้ควรปฎิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค้าของตัวท่านและผู้อื่น

 

 

 

 

 

 

 

Laser

บริษัททำการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง