ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

ครม. ไฟเขียว ให้ตำรวจส่งใบสั่งไปที่บ้านได้

รัฐบาล ไฟเขียวตำรวจจราจร ส่งใบสั่งไปที่บ้าน เอาผิดผู้ฝ่าฝืนกฏหมายได้ โดยไม่จำเป็นต้องหาตัวผู้กระทำผิด ผู้สื่อข่าว Mthai News รายงานว่า น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายจราจรเป็นจำนวนมาก แต่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกใบสั่งได้ในขณะนั้น เช่น ผู้ขับขี่ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงตามแยกต่าง ๆ ขับรถเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและถูกตรวจจับโดยใช้เครื่องตรวจจับความเร็ว หรือขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงและถูกตรวจจับโดยกล้องตรวจจับ (RED LIGHT CAMERA) เป็นต้น จึงเป็นช่องว่างในการฝ่าฝืนกฎหมายและทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทั้งที่ปัจจุบันได้มีการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจและจับกุมผู้กระทำผิดอันเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงมาตรา 140 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรโดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจรหรือสัญญาณจราจรมีอำนาจส่งใบสั่งไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถได้ ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำผิดแต่ไม่ทราบตัวผู้ขับขี่หรือไม่สามารถออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่พร้อมหลักฐานจากอุปกรณ์ตรวจจับให้ผู้ขับขี่ในขณะนั้นได้

 

ตัวอย่างใบสั่ง การยิงของเรดาร์

ที่มาจาก www.mthai.com