ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

ปืนเลเซอร์ของตำรวจทำงานอย่างไร

เมื่อปืนเลเซอร์ถูกยิงออกไปมันจะปล่อยแสงเลเซอร์เป็นจังหวะพลัซส์และคำนวณระยะเวลาการเดินทางกลับของแสง เครื่องจะวัดซ้ำหลายๆครั้ง จนได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและนำไปคำนวญเพื่อแสดงค่าความเร็วของรถคุณ

 

 

 

                                                                               รูปปืนยิง Laser ชนิดต่างๆ                                           รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

แสงเลเซอร์ต้องการ การสะท้อนกลับเพื่อคำนวณความเร็ว จุดที่ตำรวจเลือกที่จะเล็งเพื่อต้องการอ่านค่าความเร็วมีด้วยกัน 2 จุดคือ ป้ายทะเบียน และ ดวงไฟหน้ารถ เนื่องจากป้ายทะเบียนผลิตจากวัสดุสีสะท้อนแสงซึ่งสามารถทำให้แสงเลเซอร์สะท้อนกลับได้ดี และยังสามารถบันทึกภาพป้ายทะเบียนได้ชัดเจน หากไม่สามารถอ่านค่าจากป้ายทะเบียนได้ ก็จะเปลี่ยนเป็นดวงไฟหน้าเนื่องจากเป็นจุดรวมแสงที่ดีอีกทางหนึ่ง จะทำให้เกิดการสะท้อนแสงซึ่งสามารถอ่านค่าได้เช่นกัน

 

ป้ายทะเบียน

 

ดวงไฟหน้ารถ

 

 

« ย้อนกลับ »