ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

จุดเฝ้าระวัง

เครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ

หลายปีที่ผ่านมาทางตำรวจได้มีการใช้ ปืนเลเซอร์แบบปืนยิงและ แบบกับดักอัตโนมัติ เพื่อใช้ปราบปรามกับผู้ที่ขับขี่รถเร็ว โดยผู้ขับขี่อาจไม่ทันรู้ตัว แต่จะรู้ตัวในภายหลัง เมื่อมีจดหมาย และ ภาพถ่ายหลักฐาน โดยระบุความเร็วของรถขณะนั้น และ วัน เวลา โดยผู้ขับขี่ไม่สามารถปฏิเสธหรือ โต้แย้งใดๆได้เลย ลักษณะการใช้ปืนเลเซอร์ซุ่มยิง แบ่งออกเป็นวิธีต่างๆดังนี้

           วิธีที่ 1 จะมีเจ้าหน้าที่ดักซุ่มยิงตามพุ่มไม้ ในหรือนอกรถ ใต้สะพาน ยากต่อการสังเกตุพบเห็น โดยเจ้าหน้าที่จะเริ่มทำการยิงปืนเลเซอร์ในระยะไม่เกิน 100 เมตร อันนี้เรียกว่า "สัญญาณเลเซอร์"

           วิธีที่ 2 มีตู้สี่เหลี่ยม ติดตามเสาหรือติดใต้ป้ายสีเขียว บริเวณทางด่วน อันนี้เรียก "สัญญาณเรดาห์"

 

ลักษณะการปฏิบัติงานแบบนี้จะเก็บบันทึกภาพแล้วส่งจดหมายให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากไม่ไปชำระค่าปรับ อาจจะทำให้ถูกระงับการต่อภาษีประจำปีได้

 

เส้นทางที่ตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว สัญญาณเลเซอร์ คลิก!!

        

เส้นทางที่ตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว สัญญาณ์เรดาห์ คลิก!!
    

 

เราได้ทำการ UpDate เส้นทางที่พบใหม่ที่ Facebook

 

 

     

เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ควรขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด ……