ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

อุปกรณ์ transmitter unit ติดตั้งภายในห้องเครื่อง

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วกับแบตเตอรี่

 

 

หัวรบติดด้วยกาว 2 หน้า 3M ชนิดภายนอก

 

 

ใช้ระดับน้ำวัดหัวรบให้อยู่ในแนวราบ

 

 

ใช้ไขควงยึดล็อคให้แน่น

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

หน้ารถที่ทำการติดตั้งเสร็จ

 

 

รถด้านข้าง

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง Speedjammer