ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

เช็ดอุปกรณ์ให้สะอาดก่อนติดกาว 2 หน้า 3 M

 

 

ใช้ระดับน้ำวัดตัวอุปกรณ์ ให้อุปกรณ์อยู่แนวตรงมากที่สุด

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วบวกกับจุดจัมพ์สตาร์ทด้านหน้า

 

 

มอนิเตอร์ ส่งเสียงแจ้งเมื่อจับสัญญาณเลเซอร์ได้

 

 

หน้ารถที่ทำการติดตั้งเสร็จ

 

 

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง Speedjammer