ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

สอดสายอุปกรณ์เข้ากับช่องด้านหน้า

 

 

ใช้กาว 3M ติดยึดให้แน่น กันหลุด แล้วเก็บสายไฟให้เรียบร้อย

 

 

วัดระดับน้ำให้อุปกรณ์ขนานทางตรงมากที่สุด

 

 

ตำแหน่งติดตั้งตัวอุปกรณ์

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ

 

 

ั่

ไม่สังเกตุจะมองแทบไม่เห็น

 

 

TEST อุปกรณ์ ด้วยกล้องที่เจ้าหน้าที่ใช้ เพื่อความมั่นใจให้กับลุูกค้า

 

 

อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณต้านเมื่อโดนยิง สัญญาณเลเซอร์

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง Speedjammer