ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

วัดระยะห่างให้ได้ตามเกณฑ์

 

 

ทำความสะอาดหัวรบและพื้นที่ติดตั้ง

 

 

ติดฐานยึดหัวรบ ให้ได้ระดับการต้าน

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วกับแบตเตอรี่เก็บสายไฟเรียบร้อย

 

 

หุ้มท่อหดกันน้ำเข้า ไฟสีเขียวแจ้งเตือนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

Radar/Laser Detector ตรวจจับสัญญาณ ได้ทั้ง Radar และ Laser เมื่อเครื่องตรวจพบสัญญาณ จะทำการเตือน โดยการส่งเสียงแจ้งเตือน พร้อมระบุสัญญาณที่ตรวจพบ เตือนให้ผู้ขับชะลอความเร็ว

 

 

หน้ารถหลังการติดตั้ง

 

 

หน้ารถหลังการติดตั้ง ถ้าไม่สังเกตุเแทบมองไม่เห็น

 

 

ทำการเทสด้วยอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ เพื่อความมั่นใจในอุปกรณ์

 

 

สแกนหาจุดบอดของรถไม่พบ แสดงอุปกรณ์ใช้งานได้เต็มที

 

 

อุปกรณ์ยิงเลเซอร์ เพื่อความมั่นใจ

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง Speedjammer