ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

วัดระยะห่างให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่เกิน 21-24 นิ้ว

 

 

ใช้กาว 2 หน้า 3 M ติดฐานยึดหัวรบ

 

 

ติดยึดหัวรบให้แน่น ใช้ระดับน้ำวัดให้ขนานกับป้ายทะเบียน

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วบวกกับจุดจัมพ์สตาร์ทด้านหน้า

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

ด้านข้างรถหลังจากติดตั้งอุปรณ์

 

 

หน้ารถที่ติดตั้งเสร็จ

 

 

 ทำการ TEST อุปกรณ์ โดยรีโมทจำลองสัญญาณ (SIMULATOR)

 

 

ใ้ช้กล้องเลเซอร์ ที่เ้จ้าหน้าที่ใช้จริง ยิงอีกรอบ

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลุกค้า

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง SPEEDJAMMER