ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

ทดสอบการทำงานอุปกรณ์ Laser Jammer (CY-988)

ทดสอบเครื่อง Laser Jammer (CY-988) บริเวณ ทางหลวงเลขที่ 11 ถนนไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่

 

 

ทดสอบการทำงานอุปกรณ์ Laser Jammer

 

 

 

 

 

VDO

บริษัททำการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง