ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

วัดระยะห่างให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่เกิน 21-24 นิ้ว ให้ขนานกับป้ายทะเบียน

 

 

ติดยึดหัวรบให้แน่น

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วบวกกับจุดจัมพ์สตาร์ทด้านหน้า พร้อมเชคไฟสถานะพร้อมทำงานขนาดสตาร์รถ

 

 

หน้ารถที่ทกรติดตั้งเสร็จ

 

 

ทำการทดสอบอุปกรณ์หัวรบ

 

 

รูปถ่ายจากกล้องจะเห็นได้ว่ามีเป้าสีแดง เล็งหน้ารถ

 

 

หัวรบทำงาน โดยปล่อยสัญญณรบกวน

 

 

หัวรบทำงาน โดยปล่อยสัญญณรบกวน

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง SPEEDJAMMER