ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

วัดระยะห่างให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่เกิน 21-24 นิ้ว

 

 

ใช้กาว 2 หน้า 3 M ติดฐานยึดหัวรบ ให้ขนานกับป้ายทะเบียน ติดยึดหัวรบให้แน่น

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วบวกกับจุดจัมพ์สตาร์ทด้านหน้า

 

 

ไฟสีเขียวแจ้งเตือนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

 

 

ใช้ท่อหดหุ้มกันน้ำเข้า ไฟสีเขียวแจ้งเตือนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

 

 

หน้ารถหลังการติดตั้ง

 

 

หน้ารถหลังการติดตั้ง ถ้าไม่สังเกตุเแทบมองไม่เห็น

 

 

ทำการเทสด้วยอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ เพื่อความมั่นใจในอุปกรณ์

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

ทำการเทสด้วยอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ เพื่อความมั่นใจในอุปกรณ์

 

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง SPEEDJAMMER