ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

วัดระยะห่างให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่เกิน 21-24 นิ้ว ให้ขนานกับป้ายทะเบียน

วัดระดับน้ำให้อุปกรณ์ขนานทางตรงมากที่สุด

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วบวกกับจุดจัมพ์สตาร์ทด้านหน้า

 

 

ติดตั้ง TRANSPONDER ในห้องเครื่อง

เมื่อสตาร์รถ ไฟติดบอกสถานะ " พร้อมทำงาน "

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

ทำการเทสอุปกรณ์ โดยใช้กล้องเลเซอร์

 

 

ทำการเทสอุปกรณ์ โดยใช้กล้องเลเซอร์

 

 

 

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง SPEEDJAMMER