ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

จุดเฝ้าระวังสัญญาณเรดาห์

เครื่องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ

 

มีตู้สี่เหลี่ยม ติดตามเสาหรือติดใต้ป้ายสีเขียว อันนี้เรียก "สัญญาณเรดาห์"

 

 

 

ลักษณะการปฏิบัติงานแบบนี้จะเก็บบันทึกภาพแล้วส่งจดหมายให้ไปชำระค่าปรับภายใน 7 วัน หากไม่ไปชำระค่าปรับ อาจจะทำให้ถูกระงับการต่อภาษีประจำปีได้

 

เส้นทางที่ตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว (สัญญาณเรดาห์)
   

            1. สถานที่ : ต. หน้าพระลาน จ. สระบุรี

                ความเร็วที่กำหนด: 90 km/h

            2. สถานที่ : ทางพิเศษบูรพาวิถี ตำแหน่ง : 24+1000

                ความเร็วที่กำหนด : 120 km/h  (ถ่ายรูปด้านหลัง)

            3. สถานที่ : ทางพิเศษบูรพาวิถี(บางนา-ชลบุรี)

  1.                 ความเร็วที่กำหนด: 90 km/h

            4. สถานที่ : บริเวณกิโลเมตรที่ 21 ถ. มอเตอร์เวย์ 

                ความเร็วที่กำหนด: 90 km/h

            5. สถานที่ : ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

                ความเร็วที่กำหนด: 90 km/h

            6. สถานที่ : อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

            7. สถานที่ : อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

            8. สถานที่ : กรุงเทพ-ชลบุรี ทางด่วน บูรพาวิถี มุ่งหน้าไปชลบุรี

                ความเร็วที่กำหนด: 110 km/h

                กม 31 , กม 47

            9. สถานที่ : ถ. สายเอเชีย กม.81 ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

                ความเร็วที่กำหนด: 90 km/h

            10. สถานที่ : ถ.กาญจนาภิเษก (ทล.พ.9) กม.5 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี

                ความเร็วที่กำหนด: 120 km/h

            11. สถานที่ : ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

            12. สถานที่ : ทางด่วนขั้นที่ 2 (บางซื่อ เขตบางซื่อ) (ถ่ายรูปด้านหลัง)

         

« ย้อนกลับ »
     

เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ควรขับรถด้วยความเร็วตามกฎหมายกำหนด ……