ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

ติดฐานยึดหัวรบ ให้ขนานกับป้ายทะเบียน ใช้กาว 2 หน้า 3 M ติดตัวอุปกรณ์

 

 

ติดยึดเข้ากับกันชนให้แน่น โดยไม่มีการเจาะตัวรถใดๆทั้งสิ้น

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วกับแบตเตอรี่

 

 

Monitor ส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

หน้ารถที่ทำการติดตั้งเสร็จ

 

 

ทำการทดสอบสัญญาณ หลังการติดตั้ง

 

 

ทำการเทสด้วยอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ สแกนแล้วไม่พบจุดที่จะยิงได้

 

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง Speedjammer