ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์แจ้งเตือน Laser Jammer กับ Radar Detector

Laser Jammer เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกรถ ติดขนานกับป้ายทะเบียนรถมากที่สุดทำให้สามารถรับรู้สัญญาณปืนเลเซอร์ได้รวดเร็วและตอบโต้ ต่อต้านกลับในทันที โดยที่ไม่จำเป็นต้องชะลอความเร็วรถ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะทำการยิงเครื่องตรวจจับความเร็วมาบริเวณด้านหน้ารถ เน้นบริเวณด้านป้ายทะเบียน เป็นลำดับแรก แต่อุปกรณ์ตัวนี้ไม่สามารถรับสัญญาณคลื่นไมโครเวฟ(คลื่นเรดาร์)ได้

Radar Detector อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งไว้ด้านหน้ากระจกรถ โดยสามารถรับรู้ สัญญาณเครื่องเรดาร์ เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบสัญญาณ ก็จะทำการร้องเตือนเพื่อให้ผู้ขับชะลอความเร็ว

Radar/Laser Detector อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งไว้ด้านหน้ากระจกรถ โดยสามารถรับรู้ สัญญาณเครื่องเรดาร์ และ เลเซอร์ เมื่ออุปกรณ์ตรวจพบสัญญาณ ก็จะทำการร้องเตือนเพื่อให้ผู้ขับชะลอความเร็ว

อุปกรณ์ Radar Detector กับ Radar/Laser Detector 2 ตัวนี้ไม่สามารถที่จะทำการตอบโต้ ต่อต้าน เครื่องที่ทำการยิงสัญญาณมายังที่ตัวรถ อุปกรณ์ทำได้แค่ร้องเตือนเท่านั้น ฉะนั้นผู้ขับจะต้องแตะเบรคเพื่อลดความเร็วให้อยู่ในเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด

           วิธีที่ 1 จดหมายที่ส่ง รูปถ่ายหน้ารถจะไม่มีเป้า

 

 

ตัวอย่าง ใบสั่งที่ถูกยิงจาก Radar

 

           วิธีที่ 2 จดหมายที่ส่ง รูปถ่ายหน้ารถจะมีเป้า จุดสีแดง หรือ มีตัวเลขความเร็วบ่งบอกชัดเจน

 

 

ตัวอย่าง ใบสั่งที่ถูกยิงจาก Laser

 

 

นี้คือหลักการดูใบสั่งจับความเร็วที่ส่งมาให้ที่บ้าน สัญลักษณ์หรือตำแหน่งการยิงอาจผิดจากรูปตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละยี่ห้อ

 

ปืนเลเซอร์

 

 

 

                                                                               รูปปืนยิง Laser ชนิดต่างๆ                                           รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

 

เครื่อง Radar

 

                                                                               กล้องตรวจจับ Radar                                                  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ทำความเข้าใจ Laser/Radar

บริษัททำการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง