ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

อุปกรณ์ TRANSMITTER UNIT ติดตั้งภายในห้องเครื่อง

 

 

จุดติดตั้งหัวรบ (Transponder) ใช้กาว 2 หน้า 3M ชนิดภายนอกติดเข้ากับตัวรถ

 

 

จุดติดตั้งหัวรบ (Transponder)

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง SPEEDJAMMER