ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

ติดฐานยึดหัวรบ ให้ขนานกับป้ายทะเบียน ใช้ไขควงยึดล๊อคให้แน่น

 

 

อธิบายการติดตั้งของหัวรบ ต้องขนานกับป้ายทะเบียนเท่านั้น

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วกับแบตเตอรี่ เก็บสายไฟเรียบร้อย

 

 

สถานะการพร้อมใช้งานของหัวรบ

 

 

หน้ารถที่ทำการติดตั้งเสร็จ

 

 

ทำการเทสด้วยอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ สแกนแล้วไม่พบจุดที่จะยิงได้

 

 

ทำการเทสด้วยอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ เพื่อความมั่นใจในอุปกรณ์

 

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง Speedjammer