ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

วัดระยะห่างให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่เกิน 21-24 นิ้ว

 

 

ติดฐานยึดหัวรบ ให้ขนานกับป้ายทะเบียน ใช้กาว 2 หน้า 3 M ติดตัวอุปกรณ์

 

 

เราไม่มีการเจาะอุปกรณ์เข้ากับตัวรถใดๆทั้งสิ้น

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วกับแบตเตอรี่

 

 

ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

หน้ารถที่ทำการติดตั้งเสร็จ

ทำการทดสอบสัญญาณ หลังการติดตั้ง

 

 

ทำการเทสด้วยอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ สแกนแล้วไม่พบจุดที่จะยิงได้

 

 

หน้ารถที่ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จ

 

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง Speedjammer