ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

วัดระยะห่างให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่เกิน 21-24 นิ้ว ใช้กาว 2 หน้า 3 M ติดฐานยึดหัวรบ ให้ขนานกับป้ายทะเบียน

 

 

ติดยึดหัวรบให้แน่น

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วบวกกับจุดจัมพ์สตาร์ทด้านหน้า

 

 

ติดตั้ง TRANSPONDER เสร็จเก็บสายให้เรียบร้อย

 

 

TRANSPONDER ภายในห้องเครื่อง หุ้มท่อหดกันน้ำเข้า

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

หน้ารถที่ติดตั้งเสร็จ

 

 

หน้ารถที่ติดตั้งเสร็จ ทำการ TEST อุปกรณ์ ด้วยกล้องที่เจ้าหน้าที่ใช้

 

 

TEST อุปกรณ์ ด้วยกล้องที่เจ้าหน้าที่ใช้ เพื่อความมั่นใจให้กับลุกค้า

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง SPEEDJAMMER