ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

อุปกรณ์ transmitter unit ติดตั้งภายในห้องเครื่อง

 

 

ใช้ระดับน้ำวัดหัวรบให้อยู่ในแนวราบ พร้อมไขควงปากแบนยึดล็อคให้แน่น

 

 

จุดติดตั้งหัวรบ (Transponder) ใช้กาว 2 หน้า 3M ชนิดภายนอกติดเข้ากับตัวรถ

 

 

wireless display แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

Radar detector แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการใช้เครื่องยิงชนิด Radar

            กับอุปกรณ์ wireless display แสดงการทำงาน

 

 

หน้ารถที่ทำการติดตั้งเสร็จ

 

ลูกค้าขอทำการย้ายจุดติดตั้งหัวรบ

 

 

หน้ารถที่ทำการย้ายจุดติดตั้ง

 

 

จุดติดตั้งหัวรบ (Transponder)

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง SpeedJAMMer