ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

ทำความสะอาดจุดที่ติดตั้ง

 

 

อุปกรณ์ TRANSMITTER UNIT ติดตั้งภายในห้องเครื่อง

 

 

จุดติดตั้ง TRANSPONDER

 

 

ติดยึดด้วย กาว 2 หน้า 3 M

 

 

ติดยึดให้แน่น

 

 

TRANSPONDER ใช้ไขควงยึดล็อคให้อยู่ในแนวราบ

 

 

หน้ารถที่ติดตั้งเสร็จ

 

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง SPEEDJAMMER