ติดต่อ - สอบถาม 081-636-5321

การติดตั้ง

 

หน้ารถก่อนการติดตั้ง

 

 

วัดระยะห่างให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่เกิน 21-24 นิ้ว ติดยึดให้แน่น รอให้กาวแห้ง

 

 

เชื่อมต่อไฟเลี้ยงขั้วกับแบตเตอรี่

 

 

หุ้มท่อหดกันน้ำเข้า ไฟสีเขียวแจ้งเตือนอุปกรณ์พร้อมใช้งาน

 

 

เก็บสายไฟเรียบร้อย ใช้เคเบิ้ลไทร์รัด ไม่มีการเจาะเข้ากับตัวรถ

 

 

WIRELESS DISPLAY แสดงการทำงานและส่งเสียงร้องเมื่อตรวจพบการตรวจจับ

 

 

ใช้ระดับน้ำวัดใหหัวรบอยู่ในแนวราบ

 

 

หน้ารถที่ทำการติดตั้งเสร็จ

 

 

« หน้าหลัก »

 

รุ่นรถที่ติดตั้ง

เป็นรายชื่อรุ่นรถที่ได้ให้ความไว้วางใจที่ซื้อสินค้ากับทาง Speedjammer